Stan zadłużenia  

Wnętrza DANIELa WIELEBA sp.j.

 na dzień 04.09.2021  względem Studio Kakadu 

wynosi:

9145 zł  + odsetki. 

 

Kwota  przeterminowana  od grudnia 2019!